Info för intressenter

Båtmäklargruppen förmedlar båtar.Vi är ingen återförsäljare eller agent för något specifikt båtmärke och har ingen nybåtsförsäljning.Reservation: Alla uppgifter kommer ifrån säljaren, där av friskriver sig båtmäklargruppen allt ansvar beträffande eventuella fel och brister rörande objekten. Köparen har alltid undersökningsplikt av objekten.

För mera information kontakta oss på: info@batmaklargruppen.se

Author: admin

1 thought on “Info för intressenter

Lämna ett svar